Performance testing

Hoe wij het zien

Het testen van non-functionals zoals de performance wordt vaak onderbelicht. Performance testing wordt vaak nog – net als functional testing vroeger – aan het einde van het ontwikkeltraject gepland. En niet zelden wordt dit ook als sluitpost van het project beschouwd. Onterecht! Want de niet functionele kant van een applicatie is minstens net zo belangrijk als de functionele. Zeker in dit e-commerce tijdperk. Denk ook aan usability enĀ security om een paar andere non-functionals te noemen.

 

Hoe het beter kan

Formuleer samen met Business- en IT stakeholders zo vroeg als mogelijk SMART performance requirements om doelen concreet te krijgen. Neem performance testing vervolgens mee in het reguliere software ontwikkelproces. Door vanaf het begin de juiste focus te hebben op performance kunnen in de ontwerpfase al de juiste beslissingen worden genomen. Op deze manier kan de gewenste performance worden mee ontwikkeld met de applicatie zelf. Als ware het een functionele requirement. Dit in tegenstelling tot het achteraf inbouwen ervan. De performance experts van de SWTC helpen u bij de juiste implementatie.

 

Wat is performance testing?

Volgens ISO 25010 is performance: “De prestaties in verhouding tot de hoeveelheid middelen gebruikt onder genoemde condities“. Er bestaat namelijk nog wel eens onduidelijk over de term performance test. Eigenlijk is het een verzamelnaam voor verschillende testsoorten op het performancevlak. Er zijn veel termen in de omloop, enkele veelgebruikte zijn:

  • load test
  • volume test
  • stress test
  • soak test
  • concurrency test

Iedere testsoort richt zich op een specifiek doel. De overeenkomst is dat er een vooraf gedefinieerd loadmodel wordt toegepast om een bepaalde systeembelasting te simuleren / genereren. Vervolgens wordt de response- of verwerkingstijd van de verschillende segmenten in het applicatielandschap gemeten. Denk aan:

  • frontend / backend applicatie(s)
  • database(s)
  • netwerkcomponenten
  • fysieke / virtuele hardware

 

Veelgebruikte tools op dit moment zijn:

Apache Jmeter HP Loadrunner
Webload Silk performer
LoadUI NG Pro Rational performance tester
NeoLoad LoadComplete
OctoPerf BlazeMeter

 

De SWTC onderhoudt geen relatie met welke tool leverancier dan ook. Op die manier kunnen wij altijd onafhankelijk advies uitbrengen.