Api testing

Hebben wij een API?

Tegenwoordig is het bijna ondenkbaar dat software(componenten) niet met elkaar zouden kunnen communiceren. Zowel binnen het eigen bedrijfsnetwerk als met de wereld daar buiten. Software is overal. Alles communiceert met elkaar. De data uitwisseling gaat doorgaans via een API. Bij Api Testing kan de SWTC onder andere testen op functionaliteit, performance en security. Omdat een API geen GUI heeft wordt eigenlijk altijd tooling gebruikt en testautomatisering toegepast.

 

Wat is een API?

Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma(onderdeel).

Voorbeeld 1:
  • Een webshop zoekt automatisch de straatnaam na invoer van postcode + huisnummer.
  • De webshop maakt hier gebruik van een API die een ander bedrijf middels een webservice ter beschikking stelt.
Voorbeeld 2:
  • De financiële wereld heeft de XBRL standaard ontwikkeld voor gegevensuitwisseling.
  • Applicaties kunnen hier op aansluiten door een API te bouwen die hier aan voldoet.

 

Ontwikkelingen en Api Testing

In de eerste plaats zien we in de IT architectuur steeds meer een verschuiving van grote zelfstandige applicaties naar microservices. Dat kun je zien als een verzameling mini applicaties die samen hetzelfde kunnen (en meer) als die ene grote. Het voordeel hiervan is dat deze gemakkelijker te ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden zijn. En dat onafhankelijk van elkaar.

Daarnaast hebben we het verschijnsel wat Internet of Things wordt genoemd. Het aantal apparaten dat ‘aan internet hangt’ groeit exponentieel. Beide ontwikkelingen benadrukken het belang van Api Testing.

 

Veelgebruikte tools

Smartbear SoapUi Tricentis Tosca
Parasoft SoaTest HP UFT
vREST Postman

 

De SWTC onderhoudt geen relatie met welke tool leverancier dan ook. Daarom kunnen wij altijd onafhankelijk advies uitbrengen.