Missie, visie, strategie

Missie

“De leukste testclub van Nederland worden.”

Nastreven om de beste in je vak te zijn vinden wij geen doel. We hebben de beste mensen in huis. Wij verstaan immers ons vak. Wij willen daar bovenop de leukste zijn. De leukste om zaken mee te doen. En vooral: de leukste om bij te werken.

 

Visie

“Maximaal resultaat door 100% focus op kwaliteit.”

Dit geldt voor zowel klanten als medewerkers. Vanuit klantperspectief betekent dat concreet dat onze dienstverlening naar volle 100% tevredenheid uitgevoerd wordt. Aan de andere kant mag de medewerker een meer dan goed werkgeverschap verwachten. Jezelf blijven ontwikkelen – continuous improvement – vinden wij belangrijk. Zowel voor de medewerker als voor de organisatie.

 

Strategie

“Goed werkgeverschap op nummer 1, de rest volgt vanzelf.”

De medewerker staat bij ons echt centraal. Het zijn niet voor niets onze SWTC Heroes! En echte helden verdienen ook de meeste waardering. Wij hebben geen kantoorpand, geen investeerders en geen managementlaag. Wij zijn kritisch ten aanzien van kosten die niet bijdragen aan de missie en visie. Op die manier houden we de kosten laag en houden we meer over om te investeren in onze helden.

 

9F model

Organisatie Mensen Dienstverlening
1.) Fun 4.) Fit 7.) First class
2.) Fightclub 5.) Friends 8.) Flexible
3.) Ferantwoord 6.) Freedom 9.) Focus

 

De 9 F-en uitgelegd:

 1. Fun

  Het leven is leuk! Lachen is gratis! De organisatie heeft als doel er voor te zorgen dat werken bij de SWTC leuk is en blijft voor de medewerker. We zijn er van overtuigd dat medewerkers dat gevoel dan ook overbrengen aan de klant.

 2. Fightclub

  We gaan liever niet echt op de vuist. Maar als het nodig is gaan we het gevecht wel aan. Ter bescherming van onze medewerkers, of voor het resultaat van de klant. Het “één voor allen, allen voor één” is van toepassing op ons saamhorigheidsgevoel.

 3. Ferantwoord

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (maar dan met een F). Voor ons is het vanzelfsprekend dat je iets terug doet voor de maatschappij. We gaan bewust om met natuurlijke bronnen. Wij hebben geen printer, doen alles digitaal, sponsoren sportclubs en kiezen ieder jaar een goed doel om voor in actie te komen.

 4. Fit

  Wij geloven dat mensen die fit zijn – zowel fysiek als mentaal – beter presteren en gelukkiger zijn. Wij stimuleren dit onder andere door mee te doen aan sportieve evenementen. Ook sponsoren wij sportclubs van medewerkers.

 5. Friends

  We zijn een platte organisatie met een open cultuur. Informeel als een groep vrienden. Alles is bespreekbaar.

 6. Freedom

  Geen voorgekauwde ontwikkelpaden. Geen verplichte meetings met aftekenlijstjes. Je hebt de vrijheid om je carriere zelf richting te geven. Wij zijn slechts faciliterend. Bij ons kun je zijn wie je bent en je ontwikkelen tot wat je wilt worden.

 7. First class

  Onze klanten moeten het gevoel krijgen dat ze eersteklas zitten. Dat ze premium service krijgen. Wij halen daarvoor het onderste uit de kan. Lopen harder, kijken verder, komen met slimmere oplossingen daar waar dat nodig is.

 8. Flexible

  Wij zijn flexibel in onze dienstverlening. We passen ons aan naar de behoefte en wensen van de klant.

 9. Focus

  Daar is onze visie en motto weer: Maximaal resultaat door 100% focus op kwaliteit.