SWTC does Rapid Software Testing

Rapid Software Testing (RST)

is a complete testing methodology, designed for a world of barely sufficient resources, information, and time. It is a mind-set and a skill-set focused on performing testing more quickly and less expensively while completely fulfilling the mission of testing.

Bij The Software Testing Company hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Het op peil houden van onze vakinhoudelijke kennis is een essentieel onderdeel van ons werk.

In de maand oktober gaan we hier op bijzondere wijze invulling aan geven. Met het hele team gaan we de training Rapid Software Testing volgen die gegeven wordt door Michael Bolton. Hij en zijn companion James Bach zijn de grondleggers van deze testaanpak.